BOSTON с готова фуга

  • за навън
  • за вътре

Тухловидни плочки с готова фуга

Тухловидни плочки с готова фуга
Тухловидната плочка BOSTON е иновативен продукт на пазара на облицовъчни материали – плочка заедно с фуга. Основното предимство е изключително лесно и бързо монтиране, което не изисква фугиране.