BOSTON с готова фуга

  • за навън
  • за вътре

Тухловидни плочки с готова фуга

Тухловидни плочки с готова фуга
Тухловидната плочка BOSTON е иновативен продукт на пазара на облицовъчни материали – плочка заедно с фуга. Основното предимство е изключително лесно и бързо монтиране, което не изисква фугиране.

опаковка


Плочка
0.52 m2 32 р.
ъгъл
0.87 мд 12 р.

размери

калкулатор

къде да купя