ELASTIK

  • за навън
  • за вътре

аксесоари

ELASTIK – ЛЕПИЛО ЗА ДЕКОРАТИВЕН И ОБЛИЦОВЪЧЕН КАМЪК ЗА ОТВЪН И ВЪТРЕ

СВОЙСТВА:
ELASTIK е дисперсионно лепило под формата на гъста паста, тънкослойно (ок. 2 – 3 mm), еластично, с висока лепливост и многостранно приложение в помещенията. Лепилото не може да се използва при слоеве с дебелина над 4 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
За лепене на декоративен камък, бетонени, гипсови, клинкерни, керамични стенни и подови плочки. Основата може да бъде бетон, циментови и анхидритни подове, газобетон циментови, циментово-варовикова и гипсови мазилки, гипсокартон и гипсов фазер, твърд ПДЧ и шперплат.

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА:
Всички основи трябва да бъдат здрави, да имат съответната товароподемност, да бъдат почистени и сухи от изолиращи вещества. Трябва да бъдат премахнати мазилки и нестабилни покрития с недостатъчно сцепление. Бетонените основи трябва да имат поне 3 месеца, гипсови шпакловки и циментови замазки – поне 4 седмици, а анхидритните замазки – поне 2 седмици. Анхидритните замазки трябва да бъдат изшлайфани и изчистени от прах. ПДЧ и шперплатът трябва да бъдат изшлайфани и добре изчистени от прах. Повърхностите трябва да бъдат грундирани със съответната грундировка STEGU GRUNT.

ПОДГОТВЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО:
След отварянето на опаковката лепилото ELASTIK е готово за употреба. За един път трябва да се приготвя не повече от 2 kg готово лепило. Време за използване: до 15 минути.

ЗАЛЕПЯНЕ:
Нанасете лепилото директно на основата или на плочката с назъбена маламашка до 3 mm който трябва да бъде под ъгъл 45-60° спрямо основата/плочката. Притиснете плочката към основата и едновременно с това извършваме движение наляво надясно и нагоре надолу, докато се отдели излишното количество лепило. Нанасяйте лепилото на цялата повърхност на плочката/основата.

СЪХРАНЕНИЕ:

Допуска се лепилото да се съхранява при температура по-висока от +5°C и не по-висока от +30°C в оригинални затворени опаковки: 12 месеца от датата на производство, посочена на капака.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА:
• Производителност: до 3,5 m2 от опаковка.
• Температура на използване (на въздуха, основата, материалите) от +5°C до +25°C.
• Време на отворено съхнене: ≥ 20 минути.
• Време за поправка на поставената плочка: ≥ 20 минути.
• Време на цялостно стягане 7 дни.