Stone Care

  • На открито
  • На открито

аксесоари

STONE CARE е бял разтворим във вода препарат за импрегниране на основа на силикони за повърхностна хидрофобизация вътре и извън сградите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: STONE CARE е предназначен за импрегниране на гипсови и бетонни плочки STEGU, клинкер и керемиди. Преди да пристъпите към работа почистете сухата повърхност от праха, замърсяванията, маслото, смазките и т.н. Повърхностите, които няма да бъдат импрегнирани, например стъкла, метални и дървени елементи, полиран камък и т.н. трябва да са старателно покрити. Разбъркайте препарата за импрегниране преди да го използвате. Плочките STEGU се импрегнират заедно с фугата поне 7 дни след завършването на дейностите. Импрегнирайте в сухо време, когато не вали дъжд, време при температура от +5 до +25° C.

НАНАСЯНЕ: Нанасяйте върху гипсовите плочки STEGU еднократно чрез разпръскване. За бетонните плочки и останалите нанасяйте с четка или чрез спрей. Препаратът за импрегниране трябва да се нанася равномерно. При много попивни бетонени повърхности нанесете два пъти по метода „мокро на мокро“ (нанасяне на допълнителния слой в зависимост от попиваемостта, температурата на околната среда и повърхността не по-късно от 20 минути). Импрегнираната повърхност трябва да е добре и равномерно наситена.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ: 8-10 m2 от опаковка при еднократно импрегниране. Количеството използван препарат зависи от попиваемостта на материала, който импрегнирате и от техниката на нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте в оригиналните опаковки в сухи помещения с температура от +5 до +30° C. Срок на годност: 12 месеца от датата на производството (датата на производството е посочена на опаковката).